จากครั้งที่ Minor Smart Kids ได้ส่งมอบสื่อการศึกษาที่ดีมีคุณภาพให้แก่
โรงเรียนวัดสาลีโขกิตาราม จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ปี 2018
ทางโรงเรียนวัดสาลีโขกิตาราม ได้นำสื่อไปต่อยอด พัฒนาก่อเกิดเป็นโครงการ “ซุ้มรักการอ่าน” ส่งเสริมให้เด็กๆ รักในการอ่าน และใส่ใจในการเรียนรู้
“Minor Smart Kids ห้องสมุดมีชีวิต “


SHARE