ไมเนอร์ Care เราแคร์คุณมากกว่าใคร

เปิดบรรยากาศห้องเรียนสุดพิเศษ
Minor Smart Kids,Minor Smart Family
โดยคุณปรียาพันธ์ เสือดี ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุ ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม
💙”ไมเนอร์ Care เราแคร์คุณมากกว่าใคร” 💙
📍 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา
.
📌 บริหารสมองด้วยการเขียน Coding ผ่านหุ่นยนต์ Minor Mojobot
📌 กระตุ้นการคิดเชิงสร้างสรรค์ ห่างไกลอัลไซเมอร์
📌 สร้างสุขผ่านการค้นพบตัวตน และเข้าใจธรรมชาติของตนเอง