5 ทักษะคณิตศาสตร์สำคัญ สำหรับลูกรักก่อนวัยเรียน

พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับลูกรัก เด็กๆ ควรมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับพวกเขาก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งที่โรงเรียน ทักษะที่ว่านั้นคือ …

  1. ทักษะการจำแนกประเภท (Classifying) คือ ความสามารถในการแบ่งประเภทของสิ่งของ
    โดยมีเกณฑ์ในการแบ่งขึ้น ซึ่งเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จะเลือกใช้เกณฑ์ 2 อย่าง คือ ความเหมือน และความต่าง
  2. ทักษะการเปรียบเทียบ (Comparing) คือ ความสามารถในการบอกว่าสิ่งใดมีขนาดใหญ่กว่า หรือเล็กกว่าของอีกสิ่ง ยกตัวอย่างเช่นเด็กสามารถบอกได้ว่าระหว่างลูกบอลสองลูก ลูกใดมีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งการเปรียบเทียบนับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนในเรื่องการวัดและการจัดลำดับเมื่อพวกเขาโตขึ้นไป
  3. ทักษะการจัดลำดับ (Ordering) คือ ความสามารถในการเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ซึ่งถือว่าเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูง เข้าใจว่าสิ่งใดเกิดก่อนและสิ่งใดเกิดขึ้นทีหลัง
  4. ทักษะการวัด (Measurement) คือ ความสามารถในการเปรียบเทียบรูปแบบหนึ่ง เมื่อเด็กๆ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดลำดับมาแล้ว เด็กจะพัฒนาความสามารถเข้าสู่เรื่องการวัดได้ เช่น เด็กสามารถเข้าใจเกี่ยวกับความยาวของเชือกได้ว่า เชือกจะมีความยาวเท่าเดิมถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งก็ตาม

5. ทักษะการนับ (Counting) เด็กปฐมวัยชอบการนับแบบท่องจำโดยไม่เข้าใจความหมาย คือการท่องจาก 1 ไปถึง 10 โดยอาศัยการจำ แต่แท้จริงแล้วควรส่งเสริมให้พวกเขานำและเชื่อมโยงกับสิ่งของได้ เช่นการนับจำนวนของเล่นที่ตนเองมี  นับขนมที่อยู่ในมือ แล้วเด็กปฐมวัยจึงจะสามารถเข้าใจเรื่องการนับจำนวนอย่างมีความหมาย

หากลูกรักมีพื้นฐานทักษะที่ว่ามาทั้งหมดนี้แล้ว พวกเขาจะกลายเป็นเด็กที่เรียนรู้เร็ว และมีรากฐานทางคณิตศาสตร์ที่มั่นคง พร้อมที่จะต่อยอดต่อไป

Cr : https://goo.gl/iM4h7c

SHARE