📚 ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ภาพเล่าความประทับใจ จากการมอบโอกาสสู่การเรียนรู้ให้น้องๆ
🏫โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยหนังสือ สื่อและอุปกรณ์การศึกษา กับโครงการ #ห้องสมุดมีชีวิต โดย Minor Smart Kids ร่วมกับ
Scomadi Thailand PANDA RIDER – Safety World และ Street Rider
.
#การให้ไม่มีที่สิ้นสุด 
#ห้องสมุดมีชีวิตMinorsmartkids

 

SHARE