3 วิธีสอนภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้ลูกรักก่อนวัยเรียนผ่านกิจวัตรประจำวัน


หากคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องการที่จะส่งให้ลูกรักเรียนพิเศษหรือเรียนเสริม

คุณจะสามารถใช้กิจกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้ลูกของคุณได้อย่างไร

จูเลียตผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการศึกษาก่อนวัยเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นคนดำเนินการโครงการ MOE Kindergartens ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า

“เด็กๆไม่ได้มองโลกในแง่มุมผ่านเลนส์ของภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ซึ่งมันแปลกจริงๆ!” จูเลียตกล่าว ในโลกของเด็กเล็กนั้นเป็นสถานที่ที่น่าทึ่ง เต็มไปด้วยการค้นพบที่จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ และผู้ปกครองควรช่วยให้เด็กเรียนรู้ในแบบองค์รวม กิจกรรมในกิจวัตรประจำวันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเด็กในการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านภาษา การคำนวณ และด้านอื่น ๆ เช่นศิลปะ ดนตรี การพัฒนาทางสังคมและอารมณ์

1. ระหว่างเลือกซื้อสินค้าในร้านของขายของชำ ก่อนจะไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนั้นให้ทำรายการซื้อสินค้ากับลูกรักว่าจะซื้ออะไร ถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะเขียนรายการ ให้เขาวาดและจดปริมาณหรือจำนวนสิ่งของต่างๆ และเมื่อถึงซูเปอร์มาร์เก็ตให้พาเขาไปหาสินค้าต่างๆ และให้นับตามจำนวนสิ่งของที่เขาเลือกโดยไม่ต้องให้ความช่วยเหลือใดๆ ดูค่ะ

  1. ระหว่างมื้ออาหาร
  • ก่อนรับประทานอาหารลองขอให้ลูกน้อยของคุณจัดโต๊ะอาหาร โดยกำหนดชื่อเรียกช้อนส้อมและเครื่องใช้และนับจำนวนสิ่งของตามที่ต้องการ ให้เขาได้ตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนชิ้นที่เขาจะรับประทาน เช่น จำนวนลูกชิ้น
  • ในขณะที่รับประทานอาหารให้พูดคุยเกี่ยวกับส่วนผสมที่ใช้ประกอบอาหารและรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลูกของคุณอาจถามคุณถึงเรื่องของวิธีการทำอาหารซึ่งจะนำไปสู่กิจกรรมอื่นได้

3 .ทำความสะอาดหลังเลิกเล่น

  • หลังจากที่ทำกิจกรรมใดๆ เสร็จแล้ว ก็จะต้องเรียนรู้ที่จะเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย นับจำนวนชิ้นของเล่นและเก็บให้เข้าที่ สอนให้ลูกน้อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสี รูปร่าง และ ขนาดของของเล่นโดยคุณสามารถที่จะให้เขาจัดเรียงของเล่นไปตามประเภท และเปรียบเทียบของเล่นที่มีลักษณะแตกต่างกัน
  • เด็กๆอาจจะทำให้คุณประหลาดใจด้วยการเลือกแยกของจากคุณลักษณะที่คุณคาดไม่ถึงเช่น พื้นผิว (คุณสามารถพูดถึงของเล่นบางชิ้นที่มีลักษณะเรียบ และลักษณะขรุขระได้)

กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้เด็กๆของคุณได้แสดงถึงความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย
credit : https://goo.gl/27p9B2

SHARE