บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานสาขา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม ค.ศ.1973 โดย Mr.William Heinecke อยู่ในเครือไมเนอร์กรุ๊ป

 ดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ดังนี้

Our Company

ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์

Minor Smart Kids อยู่ในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle เป็นตัวแทนจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงที่ทั่วโลกให้การยอมรับ 

เช่น ETL Learning, Hongen Education, BrainChecker เป็นต้น

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากร เพิ่มศักยภาพและการทำงานในระยะยาวและยั่งยืน

ผสมผสานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไปในทุกมิติของธุรกิจ ลดผลกระทบในเชิงลบ

เพิ่มโอกาสในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

Value

Customer Focus

มุ่งเน้นลูกค้า

Result Oriented

การทำงานต้องมีผล

People Development

มุ่งมั่นพัฒนาคน

Be Innovative

ปรับเปลี่ยนตน
ปรับปรุงงาน

Partnership

ประสานพันธมิตร เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

บริษัท ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ เป็นสมาชิกของ

สมาคมการขายตรงไทย
Thai Direct Selling Association (TDSA)

สมาพันธ์การขายตรงโลก
The World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA)

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
The Publishers and Booksellers Association of Thailand (pubat)

ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่บริษัทได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

Educational Technologies Limited (ETL Learning)

สื่อการศึกษาที่ช่วยเสริมและพัฒนารากฐานทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญให้กับเด็ก

สื่อการศึกษาได้รับการวิจัยและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พันธกิจของเรา คือ “บุตรหลานต้องประสบความสำเร็จทั้งในโรงเรียน และในการดำรงชีวิต”
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ใน 21 ประเทศทั่วเอเชีย มียอดจำหน่ายได้ถึง 26 ล้านชุด
ด้วย 24 ภาษา จาก 50 ประเทศทั่วโลก

Hongen Education

แบรนด์อันดับหนึ่งที่ผลิตสื่อการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนรายใหม่ที่สุดในประเทศจีน

ด้วยประสบการณ์การผลิตสื่อการเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กมากกว่า 20 ปี

แบรนด์อันดับหนึ่งที่ผลิตสื่อการศึกษาและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนรายใหม่ที่สุดในประเทศจีน
มีสัดส่วนทางการตลาดมากถึง 50 %

มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและพนักงานมากกว่า 900 คน พัฒนาสื่อการเรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับเด็ก

จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้เด็กๆ นับล้านคนในโรงเรียนอนุบาลและมากกว่า 22,000 แห่งใน 10 ประเทศทั่วโลก

BrainChecker Global Group

บริษัทชั้นนำด้านการสแกนลายผิวนิ้วมือ จากประเทศมาเลยเซีย  มีทีมที่ปรึกษาและทีมวิจัยใช้มุมมองแบบองค์รวมตั้งแต่เด็กวัยหัดเดินไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ และใส่ใจถึงศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิดในด้านหลัก ๆ และเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

บริษัทที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจสแกนลายผิวนิ้วมือ
และการยอมรับในระดับสากล

ได้รับรางวัล Asia Pacific Top Excellence Brand
ประจำปี 2009/2010

เป็นสมาชิกของสมาคมลายนิ้วมืออเมริกัน
American Dermatoglypics Association (A.D.A)

Project Lab

งานของ Project Lab คือการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลักดันและพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ เป้าหมายการสอนคือการช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและ ความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ

สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียน
มุ่งมั่นผลักดันการนำ STEM Education มาใช้ในห้องเรียน
สร้างหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาตัวแรกของประเทศ “Mojobot” 

ทำเนียบผู้บริหาร

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

Chairman

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์

Chief Executive Offfiicer

นางปรียาพันธ์ เสือดี

Genral Manager