ณ โรงเรียนบ้านบางขนุน จ.สุราษฎร์ธานี

👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓Minor Smart Kids Book ห้องสมุดมีชีวิต

ณ โรงเรียนบ้านบางขนุน จ.สุราษฎร์ธานี

📚การเรียนรู้เป็นรากฐานของชีวิต ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพื้นฐานการศึกษาของเด็กไทย
ให้ก้าวไกลทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Website : www.minorsmartkids.com
Instagram : Instagram.com/minorsmartkids/
Line : @minorsmartkids https://lin.ee/ahGeHC5
#minorsmartkids #minorsmartfamily #smartkids
#การศึกษายกกำลัง 2