สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2

.

📚Minor Smart Kids ยกระดับการเรียนรู้สู่น้อง ๆ เพื่อเข้าถึงสื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ 📖

.

เพราะ “การให้ไม่รู้จบ”

.

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา Minor Smart Kids บ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสื่อการศึกษา แก่ 16 โรงเรียนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก นาย มติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการ สพป. นครปฐม เขต 1 และ คุณปรียาพันธ์ เสือดี ที่ปรึกษา Minor Smart Kids จาก บ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี ส่งมอบสื่อการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับน้อง ๆ เพื่อให้นำไปต่อยอดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างยั่งยืนสืบไป #ปันความรู้สู่น้อง

.

พบกับเรื่องราวเพิ่มเติมของ Minor Smart Kids ได้ที่ Website : www.minorsmartkids.com Instagram : Instagram.com/minorsmartkids/ Line : @minorsmartkids https://lin.ee/ahGeHC5 YouTube: https://www.youtube.com/user/MinorEducationGroup/

#minorsmartkids #minorsmartfamily #smartkids #CEFR #englishtime #csr #csractivity #ปันความรู้สู่น้อง #การให้ไม่รู้จบ