Career

บริษัทไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ สื่อด้านการศึกษาแบบนวัตกรรมนำเข้าจากต่างประเทศ

สถานที่ตั้งเลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บุคคลที่สามารถติดต่อได้

คุณบี ปณิชา 02-365-6000 ต่อ 5511 มือถือ 098-2769131 E-Mail : panicha_wi@minor.com

ที่ ตำแหน่ง เพศ จำนวน อายุ คุณวุฒิ เงื่อนไขรายละเอียด รายได้ + Bonus
1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการศึกษา ช/ญ ไม่จำกัด 20 ขึ้นไป ปวช- ปวส ปริญญาตรี ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ชอบพบปะผู้คน มนุษย์สัมพันธ์ดี ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ 17% และสวัสดิการอื่น ๆ (ประกันอุบัติเหตุ และ ท่องเที่ยวประจำปี)
2 เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการศึกษา ช/ญ ไม่จำกัด 20 ขึ้นไป ปริญญาตรี ขึ้นไป ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มีทักษะในการเจรจา สามารถสื่อสารและให้คำแนะนำกับ พ่อแม่ผู้ปกครองได้ ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ 17%  (ประกันอุบัติเหตุ และ ท่องเที่ยวประจำปี)
3 นักศึกษาฝึกงาน
(ฝ่าย: HR, Marketing, Accounting, Sales)
ช/ญ จำนวน 15 คน       – อยู่ระหว่างการศึกษา คณะการจัดการ / จิตวิทยา / การตลาด / คอมพิวเตอร์กราฟฟิค / หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เบี้ยเลี้ยงพิเศษเฉพาะปฏิบัติงานในวันหยุดเท่านั้น