การใช้งาน Online Resources จาก ETLlearning.com

การลงทะเบียนเข้าสอบ Online Test ชุด English Time

สาธิตวิธีการดาวน์โหลด และลงทะเบียน English Time App (Android)

สาธิตวิธีการดาวน์โหลด และลงทะเบียน Play with Zing (iOS)

สาธิตวิธีการใช้งาน Unplugged Coding Series 1 (mTiny)

FAQ

ทำอย่างไร เมื่อ Certificate จาก English Time Online Test ไม่แสดงชื่อ?

วิธีการส่งซ่อม Walter / Minor Smart Kids Talking Pen

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอความกรุณาจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการส่งซ่อมดังนี้

  1. ระบุอาการที่พบอย่างละเอียด
  2. ระบุชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  3. ส่งเครื่องซ่อมหรืออุปกรณ์ซ่อม พร้อมข้อมูลตามข้อ 1, 2 มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-365-6325
Line@: @minorsmartkids (อย่าลืม @ ด้วยนะคะ)

ระยะเวลาดำเนินการ

เมื่อทางบริษัทได้รับเครื่องซ่อมและอุปกรณ์ซ่อมแล้ว จะใช้เวลาในการตรวจสอบและซ่อม 1 สัปดาห์ และจะจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ หรือ SCG Express
หมายเหตุ: ระยะเวลาการขนส่ง พื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปรษณีย์จะมีระยะเวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ, พื้นที่ต่างจังหวัด ไปรษณีย์จะมีระยะเวลาจัดส่ง 3-5 วันทำการ

ช่องทางการติดต่อ
สอบถามความคืบหน้าของเครื่องซ่อมได้ที่ LINE Official Account ID: @minorsmartkids

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
LINE Official Account ID: @minorsmartkids

SHARE