Early Learning Program

พัฒนาทักษะต่างๆ มากกว่า 51 ทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในเชิงลึก

  • พัฒนาการคิดเชิงตรรกะและเหตุผล ซึ่งอยู่ในส่วนหลังของสมองกลีบหน้า
  • ไฟล์เสียงมากกว่า 7,000 เสียง เปลี่ยนการอ่านรูปแบบธรรมดาให้มีชีวิตชีวาด้วยเสียง
  • เรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 2,000 คำ ในรูปแบบสามภาษา
  • ข้อมูลสำหรับพ่อแม่ เพื่อการพัฒนาสำหรับเด็ก