Education Fun Fair 2018

ในวันที่ 27 – 30 กันยายน 61
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ซีคอน บางแค

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆ ด้วยปลายนิ้วมือ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสแกนลายผิวนิ้วมือจาก Minor Smart Kids ที่จะมาให้ความรู้และคำแนะนำเฉพาะด้าน เทคนิคการสอนลูกน้อยสู่อัจฉริยะ

SHARE