สารานุกรมชุดขุมทรัพย์โลกวิทยาศาสตร์

พลิกปัญหาวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ สนุกสนานน่าเรียนรู้

เป็นการเรียนรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติม นอกเหนือจากตำเรียน
เนื้อหาและภาพ มีการจัดวางที่สมดุลกัน สร้างแรงจูงใจชวนติดตาม
หนังสือ 20 เล่ม ดำเนินเรื่องด้วยการตั้งคำถามที่น่าสนใจกว่า 600 คำถาม ตามด้วยคำตอบเชิงวิชาการที่สั้นกระชับ พร้อมภาพวาดที่ช่วยเสริมให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
มีคำอธิบายคำศัพท์ท้ายเล่มเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม
ทดสอบความรู้โดยการทำข้อสอบในระบบออนไลน์พร้อมรับการประเมินผลทันที

องค์ประกอบภายในชุด
หนังสือ 20 เล่ม
Online Test