Health & Wellness

Mojobot คืออะไร โมโจบอท คือหุ่นยนต์ลอนโด้ดดิ้งแบบ สกรีนฟรี ช่วยกระตุ้นความสนใจ และส่งเสริมพัฒนาทักษะสเต็ม ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป