อยากให้ลูกเก่งภาษาควรเริ่มเรียนเมื่อไรดี
กระบวนการเรียนรู้ภาษาของเด็กจะผ่านการฟัง กิจกรรมที่จัดควรเป็นกิจกรรมที่เป็นการอ่านให้เด็กฟัง เล่านิทานให้เด็กฟัง และให้อ่านในเรื่องที่เด็กสนใจ สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ก็คือพูดคุยและอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ในวัยทารกและก่อนวัยเรียน จำเป็นต้องให้ประสบการณ์ในด้านภาษาและการอ่านแก่เด็กๆ

การอ่านเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการพูด และการใช้ภาษาสอนให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ และการออกเสียงที่ถูกต้อง อีกทั้งยังพัฒนาทักษะการฟัง การมีสมาธิและกระตุ้นความสนใจอีกด้วย

เด็กเล็กมีพลังในการเรียนรู้ด้านภาษาอย่างมหาศาล พวงเขาสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา หากคุณเปิดโอกาศให้เด็กๆได้เรียนรู้อยู่สม่ำเสมอ

(Dr.Susan Curtiss, Professor of Linguistics, UCLA)

ขั้นตอนการเรียนรู้ 3 ขั้น

ขั้นที่ 1 ตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 ขวบ : เด็กจะมีความสามารถในการเรียนรู้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ขั้นที่ 2 ตั้งแต่ 4 ขวบถึง 8 ปี : เด็กจะมีความสามารถในการเรียนรู้ 30 เปอร์เซ็นต์

ขั้นที่ 3 ตั้งแต่ 8 ปีถึง 18 ปี : เด็กจะมีความสามารถในการเรียนรู้แค่ 20 เปอร์เซ็นต์

นักประสาทวิทยาได้ยืนยันแล้วว่า ช่วงระยะเวลาที่สมองเจริญเติบโตมากที่สุด และจะสิ้นสุดเมื่อเด็กอายุประมาณ 10 ปี

(A Child’s Brain – Time Magazine)

SHARE