Learning Math with Albert

เพื่อพัฒนารากฐานทักษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก ช่วยให้เด็กเข้าใจแนวคิดง่ายๆ เริ่มจากความแตกต่างของสิ่งของสิ่งใหญ่ และขนาดเล็กสมการทางคณิตศาสตร์ไปจนถึงพื้นฐานของการบวก ลบ คูณ และหาร
Walter อ่านเสียงที่อยู่ในหนังสือแบบสามภาษา (อังกฤษ-จีน-ไทย) สามารถเขียน บันทึกเสียง เล่นเสียงซ้ำได้ เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับเด็ก
หนังสือกิจกรรมช่วยเสริมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เด็กได้เรียนมาแล้วจากหนังสือฝึกอ่าน
กิจกรรมต่างๆ ในแอปประกอบด้วย เนื้อหา กราฟิก เสียง วิดีโอ และ ภาพเคลื่อนไหว ทำให้เวลาแห่งการเรียนรู้เป็นเวลาที่สนุกสนาน
ชุด Albert and Annie’s Math Kit ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก

Download Learning Math with Albert App

Download Links
Learning Math for Albert App for Windows
Learning Math for Albert App for Macintosh
รองรับ
iPhones/iPads
• iOS version 8 or later

Android Phones/Tablets
• Android OS 4.4.2 or later

Mac-Based Computers
• Mac OS 10.6.8 or later

Windows-Based Computers
• Windows 7 or later
องค์ประกอบภายในชุด 
  • หนังสือฝึกอ่าน 11 เล่ม
  • หนังสือกิจกรรม 11 เล่ม
  • Albert and Annie’s Math Kit
  • แฟลชไดร์ฟ 1 ชุด – Teacher’s Guide – Parent’s Guide
  • โปสเตอร์เรียนรู้คำศัพท์ 6 แผ่น
  • หนังสือ Let’s Write with Walter
  • Walter Sticker Book
  • LMA Access Code
  • กระดานแม่เหล็ก
  • หนังสือชุดนี้สอดคล้องกับแนวทางการเรียนแบบสเต็ม (STEM EDUCATION)