กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ 3 ภาษา และ Unplugged Coding

หัวข้อ “การเลี้ยงลูกให้เก่ง ดี มีความสุขในยุค New Normal”

บรรยายโดย ผศ.ดร.สุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
และอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่นระดับประเทศ

Download ภาพความประทับใจ
https://www.facebook.com/pg/Minorsmartkids/photos/?tab=album&album_id=3868253099857827

Website : www.minorsmartkids.com
Instagram : Instagram.com/minorsmartkids/
Line : @minorsmartkids https://lin.ee/ahGeHC5
#minorsmartkids #minorsmartfamily #smartkids

SHARE