Home Blog Page 2
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา Minor Smart Kids นำโดยนางปรียาพันธ์ เสือดี ผู้จัดการทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก เหล่าคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆ มาร่วมสนุกกับกิจกรรม "Mojobot Contest" เวลา 11.30 น. ณ EmQuartier บรรยากาศในช่วงเช้าเป็นไปอย่างครึกครื้นและเมื่อเวลา 14.00 น. ร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์การค้นพบตัวตนกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ Designer ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย น้องมินนี่ ภูริสา เฮงตระกลูศิลป์ ณ Emporium บรรยากาศในช่วงบ่ายเป็นไปอย่างสนุกสนาน
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563ที่ผ่านมา บ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสุทัศน์ อนุวุฒินาวิน COO หรือกรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ นางปรียาพันธ์ เสือดี ผู้จัดการทั่วไป นำทีมตัวแทน Minor Smart Kids รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติระดับเอเชีย Best of Asia - Pacific Top Sales Achiever ประจำปี 2563 และอีก 5 รางวัลจาก ETL Learning Singapore ณ คุนหมิง ประเทศจีน ETL Conference 2019 ถือเป็นงานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของ Minor Smart Kids ที่ตัวแทนที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาจากประเทศไทยได้รับรางวัล รางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้มาด้วยแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน และเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อความสำเร็จของบุตรหลานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563ที่ผ่านมา บ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสุทัศน์ อนุวุฒินาวิน COO หรือกรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ นางปรียาพันธ์ เสือดี ผู้จัดการทั่วไป นำทีมตัวแทน Minor Smart Kids รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติระดับเอเชีย Best of Asia - Pacific Top Sales Achiever ประจำปี 2563 และอีก 5 รางวัลจาก ETL Learning Singapore ณ คุนหมิง ประเทศจีน 🇨🇳ETL Conference 2019 ถือเป็นงานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของ Minor Smart Kids ที่ตัวแทนที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาจากประเทศไทยได้รับรางวัล...
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีรับมอบสื่อการศึกษา โดย Minor Smart Kids บ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณปรียาพันธ์ เสือดี ผู้จัดการทั่วไป ได้ส่งมอบสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมการศึกษา ภาษาอังกฤษ จีน และไทย แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กว่า 10 โรงเรียน และมี นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, นายนิวัตน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว, นายรชต วภักดิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 10 โรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนทั้ง...
   ณ มูลนิธิบ้านบางแค มูลนิธิเพื่อคนสูงวัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  โดยกิจกรรมพัฒนาสมองด้วย Codingลดการเป็นอัลไซเมอร์เป็นไปอย่างสนุกสนานและสร้างรอยยิ้มปลื้มปริ่มแก่ผู้สูงวัยทำให้ได้รู้ว่า..จะวัยไหน ก็ห่างไกลอัลไซเมอร์ได้  แค่มีความสุขในการดูแลสุขภาพและสมองด้วยตัวคุณ
Total Development Program for Your Child's Success In School and Life Total Development Program for Your Child's Success In School and Lifeความฉลาดทางปัญญา (IQ) + ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ช่วยในการพัฒนาเด็กๆ ดังนี้ความรู้ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเต็กๆ ด้วยคำถามพร้อมคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนทักษะ พัฒนาความสามารถการมองเห็น การไต้ยิน การพูดและการคิด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษา การสังเกต การจินตนาการ การฟัง การทำความเช้าใจ การใช้ตรรกะ การใช้เหตุผล การตัดสินใจคุณธรรมและจริยธรรมะ เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็ก ได้แก่ ความซื่อสัตย์ การเชื่อฟัง การเปิดใจรับฟังผู้อื่น ความรับผิดชอบ และการยอมรับ องค์ประกอบภายในชุด Interactive Book 77 เล่ม3 Applicationsคู่มือพ่อแม่ผู้ปกครองและแบบฝึกอ่านสองภาษา 6 เล่มหนังสือแบบฝึกหัด 21 เล่มFlashdrive 3...
Hello Teddy Hello TEDDY เรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษและภาษาจีนแบบง่ายๆจากเจ้าของภาษาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษมากกว่า 2,000 คำ เด็กจะเพลิดเพลินไปกับบทเพลงต่างๆ มากกว่า 60 เพลง ภาพการ์ตูนจะดึงดูดความสนใจเด็กและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ องค์ประกอบภายในชุด 6 TEDDY BOOKS & 6 DVDS2 POSTER BOOKS สื่อการเรียนรู้ปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ จีน ไทย ปากกาพูดได้พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด หนังสือ 6 เล่มโปสเตอร์ 3 ภาษา 10 แผ่น
A Child's First Library of Learning หนังสือที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก เป็นการเรียนรู้ด้วยการอ่าน การพูด การฟัง และการเล่นสนุกจากกิจกรรม ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ เปลี่ยน "การนิ่งเฉย" ให้เป็น "การกระตือรือร้น" ในการเรียนรู้ เปลี่ยนการเรียนรู้จากการอ่าน เป็นการเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อมที่แท้จริง เปลี่ยนการเรียนรู้ "สิ่งที่มองไม่เห็น" ให้เป็น "สิ่งที่มองเห็นได้" Walter#3 อ่านเสียงที่อยู่ในหนังสือแบบสองภาษา (อังกฤษ-จีนกลาง) สามารถบันทึกเสียงและเล่นเสียงซ้ำได้ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับเด็ก 2,000 หัวข้อความรู้ ถาม-ตอบ 6,400 คลังคำศัพท์ 10,000 ไฟล์เสียง มีทั้งเสียงที่เกิดขึ้นจริง เสียงธรรมชาติ เสียงที่ให้ความรู้เพิ่มเติม และเสียงเพลง ข้อมูลสำหรับพ่อแม่ องค์ประกอบภายในชุด หนังสือ 24 เล่ม คู่มือการใช้ หนังสือดรรชนี 1 เล่ม วอลเตอร์#3 พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด https://www.youtube.com/watch?v=I4apzgmipF0&t=12s
Illustrated Encyclopedia Of Science And Nature A ready and authoritative home reference for students and young adults Inculcates general knowkedge and incites interest with detailed illustrations and more than 900 questions. Includes topics sush as space and planets, nature, the human body, science and techology and more. Glossary section at the bsck of each book explains difficult terms. Components 15 Reader...
Donation to Chinese Teachers (Thailand) Association        Minor Corporation Donated the 80 sets of 'Hello Teddy' to the Chinese Teachers (Thailand) Association to distribute to 80 schools around Thailand. And Published On Chinese Newspaper: 星暹日报 , 新中原日报 , 亚洲日报 , 京华中原联合日报.