“ศิริขวัญ วิเศษชาติ” (น้องขวัญ)

รับรางวัล Prime Minister’s Science Awards
สาขา Best of Applied Science
รวมถึงน้องขวัญยังได้รับทุนการศึกษาต่อถึง 150,000 บาท
ในงาน NST Fair 2020

ทาง Minor Smart Kids ได้ร่วมสนับสนุนความสามารถและวิเคราะห์ศักยภาพด้วยการสแกนลายผิวนิ้วมือให้กับน้องขวัญเพื่อเป็นของรางวัลให้กับเด็กเก่งที่มีความสามารถ

น้องขวัญได้เลือกเรียนต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา วิชาวิศวกรรมยานยนต์
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในคณะการเรียนที่ตรงกับผลวิเคราะห์ใน 10 อันดับแรก

และน้องขวัญยังได้มีการกล่าวถึงความประทับใจหลังจากการสแกนและฟังผลการวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือกับทาง Minor Smart Kids อีกด้วยค่ะ

 

WebSite : www.minorsmartkids.com
Instagram : instagram.com/minorsmartkids/
Line : @minorsmartkids (อย่าลืม @ ด้วยนะคะ) https://bit.ly/2FpZ44s
YouTube: https://www.youtube.com/user/MinorEducationGroup