Soft Skills ไม่เพียงแต่จำเป็นสำหรับวัยทำงานเท่านั้น โดยได้มีการรายงานว่า มากกว่า 70% ของเด็กที่มีการฝึก “soft skills” ตอนยังเรียนอยู่ในชั้นประถมและมัธยมจะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จตอนเรียนมหาวิทยาลัยมากขึ้น

Soft skill คือ ทักษะทางอารมณ์ การสร้างความสัมพันธ์ การแก้ปัญา การบริหารเวลาและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจง่าย ๆ เลยก็คือ Soft skill เป็น “ทักษะด้านการใช้ชีวิต” นั่นเองค่ะ สามารถเริ่มต้นง่าย ๆ จากการฝึก 4 ทักษะนี้:

🗣 Communication – ทักษะการสื่อสาร รวมไปถึงการฟัง การอ่าน และการเขียน สามารถจับประเด็นสิ่งที่คนอื่นพูด การเลือกใช้คำที่เหมาะสมเพื่อติดต่อกับคนอื่น ๆ ให้เข้าใจตรงกัน

👂🏻 Collaboration – การทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่น สามารถพัฒนาทักษะนี้ได้เวลาทำงานกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ฝึกภาวะการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ

🎨 Creative Thinking – การแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการอาจจะทำได้โดยการไปเรียนรู้จาก workshop สารคดี หนัง ซีรีย์ เป็นต้น

💭 Critical Thinking – เป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแบบเชิงวิพากษ์ ซึ่งจะช่วยให้ลูกน้อยไม่หลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั่นเอง เวลาเจอปัญหาอะไรจะสามารถคิดวิเคราะห์ว่าทำไมถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นมา ฝึกการตั้งคำถาม และจะทำให้มีสติหาทางแก้ไขได้อย่างตรงจุดค่ะ

อ้างอิง : https://blog.startdee.com/soft-skills-คืออะไร

——————————————–

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Learn More at

Website : www.minorsmartkids.com

Instagram : instagram.com/minorsmartkids/

Line : @minorsmartkids (อย่าลืม @ ด้วยนะคะ) https://bit.ly/2FpZ44s

YouTube: https://www.youtube.com/user/MinorEducationGroup/