“น้องต้นข้าว ศวินทรา ปวงแก้ว อัจฉริยะด้านภาษา
นักแข่งสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ อันดับ 1 ของจังหวัด”

พร้อมทั้งความสามารถด้านดนตรีในการเล่น
“กีต้าร์” กีฬา”บาสเกตบอล” และ”การเต้น”

คุณแม่น้องต้นข้าวก็ได้กล่าวคำประทับใจหลังจากที่ได้ทำ
การสแกนลายผิวนิ้วมือ
กับทาง Minor Smart Kids ค่ะ 

 

WebSite : www.minorsmartkids.com
Instagram : instagram.com/minorsmartkids/
Line : @minorsmartkids (อย่าลืม @ ด้วยนะคะ) https://bit.ly/2FpZ44s
YouTube: https://www.youtube.com/user/MinorEducationGroup

SHARE