Home Tags วิธีเลี้ยงเด็กรุ่นใหม่

Tag: วิธีเลี้ยงเด็กรุ่นใหม่

น้องไอซ์ กับคุณแม่นักวางแผน ด้วยการสแกนลายผิวนิ้วมือ

"น้องไอซ์" นางสาวเมธาวี เกียรติถนอมกุล 👩             จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาภาษาอังกฤษ ปัจจุบันเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 🛫 พร้อมกับศักยภาพและความสามารถรอบด้าน👑 รีวิวจาก “ผู้ใช้จริง” 🙋‍♀️ น้องไอซ์ จะมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยกันว่า......…                     ✅เหตุผลที่ตัดสินใจสแกนลายผิวนิ้วมือ?                     ✅ผลวิเคราะห์ที่ออกมา ตรงกับที่คิดไหม? และสอดคล้องกับกิจกรรมที่เคยทำหรือไม่?                     ✅คิดว่าการสแกนลายผิวนิ้วมือดีไหม?                     ✅ความแตกต่างระหว่างก่อน และหลังสแกนลายผิวนิ้วมือ?                     ✅ความประทับใจในการสแกนลายผิวนิ้วมือ? รวมถึงมีคำแนะนำดีๆ 🌟...

5 วิธีรับมือกับเด็ก GEN alpha

GEN alpha คืออะไร Mark McCrindle นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ นิยามคำว่า Generation Alpha ว่าเป็นรุ่นที่เกิดหลังจากเจน Z และพวกเขาเป็น “เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดตั้งแต่ปี 2553 - 2567” โดยส่วนมากแล้ว จะมีพ่อแม่ที่เป็นคนเจนฯ Y และอาจจะทำให้มีช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้น ซึ่งทำให้พ่อแม่รุ่นใหม่เจอปัญหามากมายในการเลี้ยงดูและทำความเข้าใจพวกเขา โดยการที่จะรับมือกับเด็กเจนฯแอลฟานี้ได้นั้น ควรจะต้องทำความเข้าใจลักษณะนิสัยโดยธรรมชาติของเด็กรุ่นนี้กันก่อน ลักษณะพิเศษของเด็กเจนฯแอลฟา เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี คิดนอกกรอบ...