Home Tags เด็กและจอ

Tag: เด็กและจอ

ทิ้งลูกไว้กับแสงสีฟ้าได้นานเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัย?

แสงสีฟ้าคืออะไร? เราสามารถพบแสงสีฟ้าได้จากอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือโทรทัศน์ โดยแสงนี้มีพลังที่สามารถทะลุและทำลายไปได้ถึงกระจกตาและจอประสาทตาของเรามากกว่าแสงสีอื่น ๆ และถ้าหากใช้อุปกรณ์ที่มีแสงสีฟ้าในสภาพแวดล้อมหรือเวลาที่ไม่เหมาะสมก็สามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ มากมาย แสงสีฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาใดตามมากับเด็ก ๆ บ้าง? สภาที่ปรึกษาทางการมองเห็นแห่งอเมริกา (The Vision Council) กล่าวว่า 30% ของผู้ปกครองรายงานว่าลูก ๆ...