Home Tags โอลิมปิก

Tag: โอลิมปิก

น้องยูไค “แชมป์เหรียญทอง คณิตศาสตร์ โอลิมปิก” และอีกกว่า 13 รางวัลทั้งไทยและต่างประเทศ!

“น้องยูไค” ด.ช. ณธเดช สัจจะสนธิ แชมป์เหรียญทอง คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับโลก ปี 2019 และคว้ารางวัลกว่า 13 รางวัล ทั้งไทยและต่างประเทศ! ล่าสุดน้องยูไคได้สอบระดับ Primary1 จากการแข่งขันในรายการ World International Mathematical Olympiad2019 “WIMO2019” ถึงกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าทั้งเก่งและสุดยอดมากๆ เพราะว่าน้องอายุเพียงแค่ 8...