Home Tags Fingerprint

Tag: fingerprint

เลี้ยงลูกสุดเหวี่ยง x Minor Smart Kids

ได้ผลสแกนลายนิ้วมือจาก Minor Smart Kids มาแล้วนะคะ มาค่ะจะเล่าให้ฟัง • ผลวิเคราะห์ที่ได้รับเป็นรูปเล่มภาษาไทย (สามารถเลือกได้ว่าจะรับแบบภาษาไทย หรือ อังกฤษค่ะ)ซึ่งเป็นผลสแกนลายนิ้วทั้ง 10 นิ้ว •ในวันที่ไปรับจะมีการพูดคุยผลการวิเคราะห์กับนักจิตวิทยาด้วย เพื่อให้เราเข้าใจผลที่ออกมามากขึ้น เพราะเป็นวิเคราะห์ที่ลึกและละเอียดมาก เราสามารถสอบถามทุกๆข้อที่เราสงสัยได้เลยเพื่อให้เราเข้าใจผลวิเคราะห์ และ นำไปรับใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด • ผลวิเคราะห์แสดงศักยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของของเราทั้ง 3 คนอะไรที่โดดเด่น อะไรที่ควรพัฒนา รูปแบบและวิธีคิดเป็นลักษณะไหน แยกความฉลาดทาง อารมณ์, ปัญญา, การแก้ปัญหา...